Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi öğrencilerin çağı takip edebilmeleri ve mezun olduklarında etkin bir şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanabilmeleri için tasarlanmıştır. Bu ders, öğrencilerin bilgisayar okuryazarlıklarını geliştirerek, günümüzde yaygın olarak kullanılan teknolojileri anlamalarını ve bunları kullanmalarını sağlar.

Dersler, modern çağın gerekliliklerini karşılamak üzere donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvarlar, son teknoloji cihazlarla donatılmış olup, her öğrencinin bir bilgisayarı kullanabilmesine imkan tanımaktadır. Böylece öğrenciler, teorik bilgileri uygulamalı olarak öğrenebilirler ve iş hayatında karşılaşacakları durumlara hazırlıklı olabilirler.

Ayrıca, bu ders sayesinde öğrencilerin teknolojiye olan ilgisi ve yetenekleri de geliştirilir. Bilgisayar laboratuvarlarında öğrencilere sunulan çeşitli etkinlikler ve projeler, onların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve özgüvenlerini artırmalarını sağlar. Bu da, öğrencilerin mezun olduktan sonra başarılı bir şekilde iş hayatına atılmalarını kolaylaştırır.

Sonuç olarak, Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi, öğrencilerin çağı yakından takip edebilmeleri ve bilgisayar teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilecek seviyeye gelmeleri için çok önemlidir. Bilgisayar laboratuvarlarımızın modern cihazlarla donatılmış olması da, öğrencilerin bu dersi daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlar.