TED Tekirdağ Koleji olarak öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerileriyle donatmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda öğrencilere eleştirel düşünme, yaratıcılık, dijital vatandaşlık, problem çözme ve işbirlikli çalışma becerilerini kazandırmak amacıyla bilişim teknolojileri derslerimizi hazırladık.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kullanacağı Windows laboratuvarımızda 24+1 masaüstü bilgisayar ve bir etkileşimli akıllı tahta bulunmaktadır. Laboratuvarda bilişim teknolojileri ve bilgisayar/maker kulüpleri dersleri işlenmekte olup laboratuvar diğer bölümlerin kullanımına da açıktır. Öğrenciler, ders olmadığı zamanlarda da laboratuvara gelip araştırma ve proje çalışmaları yapabilir.