İlkokulda matematik dersi, öğrencilerin yaşamlarında ve ileri eğitim aşamalarında gerekli olan matematiksel bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin matematiği anlama ve kullanma becerilerini geliştirmeye odaklanılmaktadır. Matematik dersi, kavramsal öğrenmeyi, işlemlerde akıcı olmayı, tüme varım ve tümden gelim ile ilgili çıkarımlar yapabilme yeteneğini, öğrencilerin matematiğe değer vermesini ve problem çözme becerilerinin gelişimini hedeflemektedir.

Dersin amaçları arasında, öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak öğrenmelerinin kalıcı hale gelmesi, matematiğe olumlu bir tutum geliştirmeleri de yer almaktadır. Bu sayede, matematik dersindeki hedefler arasında düşünme becerilerinin geliştirilmesi, problem çözme stratejilerinin kavranması ve matematiğin gerçek hayatta önemli bir araç olduğunun fark edilmesi de bulunmaktadır.

Matematik, sadece okulda öğrenilen bir ders değil, aynı zamanda günlük yaşamda da kullanılan bir araçtır. Bu nedenle, öğrencilerin matematiği gerçek hayatta da kullanabilecekleri örneklerle tanıştırılması da hedeflenmektedir. Bu sayede, matematiğin sadece bir ders değil, hayatın bir parçası olduğu anlaşılmaktadır.

İlkokulda matematik dersi, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek, problem çözme yeteneklerini artırmak ve matematikle ilgili olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamak için önemli bir fırsattır. Bu dersin amacı, öğrencilerin matematiksel bilgi ve becerilerini geliştirerek gelecekteki akademik ve mesleki hayatlarında da başarılı olmalarına katkıda bulunmaktır.