TED Tekirdağ Koleji'nin ilkokul birinci sınıftan itibaren uyguladığı ses temelli cümle yöntemi, öğrencilere okuma ve yazma becerileri kazandırmada büyük önem taşıyor. Bu yöntem, öğrencilere bitişik eğik el yazısı kullanarak okuma ve yazma becerilerinde bütünlük sağlama imkanı veriyor. Bu sayede öğrenciler akıcı bir şekilde okurken aynı zamanda anlama becerilerini de geliştiriyorlar.

TED Tekirdağ Koleji, bu yöntemi kullanarak öğrencilerinin okuma ve yazma becerilerini desteklerken aynı zamanda öğrencilerin özgüvenlerini de arttırıyor. Ses temelli cümle yöntemi, öğrencilerin kelime dağarcığını genişletmelerine ve okuduğunu anlamalarına yardımcı oluyor. Böylece öğrenciler, okuma ve yazma becerilerini güçlendirerek akademik başarılarına katkı sağlıyorlar.

Bu yöntem, sadece akademik başarılar için değil aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor. Öğrenciler, okuma ve yazma becerileri sayesinde kendilerini ifade etmeyi daha iyi öğreniyorlar ve iletişim becerilerini geliştiriyorlar. Bu sayede, öğrencilerin ilerideki yaşamlarında da başarılı olmaları için sağlam bir temel oluşturuluyor.