Matematik Bölümümüzün temel amacı; öğrencilerimizin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren ve özgüven sahibi, hata yapmaktan korkmayan, çalışmaktan ve denemekten yılmayan, matematiksel düşünme becerileri edinmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen, araştıran, sorgulayan, ulusal ve uluslararası sınav ve yarışmalarda matematik alanında kendini iyi ifade edebilen bireyler olmalarını sağlamaktır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. Maddesi’nde ifade edilen Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Matematik Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;

• Problemlere farklı açılardan bakarak problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
• Matematiksel düşünme ve uygulama becerileri kazanmaları,
• Matematiği doğru, etkili ve faydalı bir şekilde kullanmaları,
• Matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermeleri, • Matematiğin tarihsel gelişim sürecini, matematiğin gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarını ve onların çalışmalarını tanımaları,
• Hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar için problem olup olmadığına dair bakış açısı geliştirerek, belli bir bilgi düzeyine ulaşmaları amaçlanır.

Öğrencilerimizin;

• Pascal Matematik Yarışması
• Kanguru
• Urfodu
• Mathletics
• Tales Matematik Yarışması
• Salih Zeki Araştırma Projeleri Yarışması
• Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması
• TED Ankara Koleji – Geleneksel Liseler Arası Matematik Yarışması’na katılmaları planlanmaktadır.