Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir. Müzik derslerinde, MEB’in müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgilerini, müzik kültürünü ve enstrüman/branş eğitimini (keman, gitar, piyano) kapsayan özel bir program uygulanır.

Müzik dersi “aktif öğrenme ve uygulama” ilkesine göre işlenmektedir. Yöntem, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda öğrencinin yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirebilmesini sağlar. Derslerimizde soru-cevap, uygulama, gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme ve canlandırma yöntemleri uygulanmaktadır.

Müzik derslerinin amacı;

• Müziği anlayarak dinleyen, bilinçli, estetik bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek,
• Analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen müzik donanımına sahip bireyler yetiştirmek,
• Söyleme, çalma ve yaratma becerileriyle öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak,
• Kuramsal müzik bilgileri ile öğrencilerin bilgi düzeyini artırmaya yardımcı olmak,
• Müzik yoluyla öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olmak,
• Öğrencilere ulusal ve uluslararası müzik eserlerini değerlendirebilecek kültürel ve tarihsel perspektif kazandırmaktır.