Okulumuzda öğrencilerin sanatsal yönlerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için müzik eğitimine büyük önem veriyoruz. Her öğrencinin farklı bir müzikal yeteneği olduğunu kabul ederek, öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve onları geliştirmelerine fırsat tanıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, kendilerini müzik yoluyla ifade etme imkanı buluyorlar ve yetenekleri doğrultusunda gelişiyorlar.

Müzik eğitimi verirken, öğrencilerimizin gelişim düzeylerini göz önünde bulundurarak temel solfej ve teorik bilgileri öğretiyoruz. Böylece öğrencilerimizin müzikal anlayışı ve yetenekleri daha da gelişiyor.

Okulumuzda müzik eğitimine teknolojik yenilikleri de dahil ediyoruz. Müzik aletleri tam donanımlı ve teknolojik atölyelerimizde derslerimizi işliyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, müzikal yeteneklerini daha verimli bir şekilde geliştirebiliyorlar.

Amacımız, öğrencilerimizin müzik yoluyla öğrenmeyi sevmelerini ve sanatsal yönlerini keşfederek geliştirmelerini sağlamaktır. Bu sayede öğrencilerimiz, hem müzikal olarak gelişecekler hem de hayatları boyunca keyifle müzik dinleyip çalabilecekler.